English English
 
                Contact Us
   
 


  JIANGSU FIDEL GROUP CO.,LTD.
  JIANHU FIDEL AGRICULTURAL MACHINERY FITTINGS FACTORY
  ADD:NO.:No.:66 Nanjing Road,Economic Development District,Jianghu,Yancheng,Jiangsu,China.
  TEL:008651586212683,86212789
  FAX:008651586212718 
  MOBILE PHONE:(0)13905116568
  P.C.:224700
  http://www.fidel.com.cn
  E-mail:fidel@public.yc.js.cn
 


 
 
 

Address:No.:66 Nanjing Road,Economic Development District,Jianghu,Yancheng,Jiangsu,China.
Tel:0086-515-86212683,86212789,Fax:0086-515-86212718
http://www.fidel.com.cn, E-mail: fidel@public.yc.js.cn