English English
 
                Company Honour
   
   

 

 
 
 
 
 

Address:No.:66 Nanjing Road,Economic Development District,Jianghu,Yancheng,Jiangsu,China.
Tel:0086-515-86212683,86212789,Fax:0086-515-86212718
http://www.fidel.com.cn, E-mail: fidel@public.yc.js.cn